CA | ES

Tornar


Política de privacitat

FAQ’S

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Responsable del tractament:

ÒMNIUM CULTURAL
C.I.F nº: G-08310070
Adreça postal: C/ Diputació, 276, pral.
08009 Barcelona
Correu electrònic: [email protected]

Amb quina finalitat continuarem tractant les teves dades personals?
Tractem les dades personals dels usuaris per gestionar l’adhesió dels usuaris a la campanya “Demà pots ser tu”, desenvolupar tot tipus d’accions i mobilitzacions en el marc de la mateixa, realitzar comunicacions informatives i comercials, també per via electrònica, vinculades amb la campanya, i, si s’escau, gestionar les donacions que facin els usuaris a través del Web.

Serà necessari que, si es recullen dades personals, a través de formularis cal que s’omplin els camps assenyalats com a “obligatoris”. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que no es pugui atendre el tràmit o petició de l’usuari o l’alta del soci.

Quant de temps conservarem les teves dades personals?
Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
La base legal per al tractament de dades és el consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?
Les dades podran comunicar-se a entitats vinculades a ÒMNIUM CULTURAL en l’àmbit de la cultura i la llengua catalanes, per a les mateixes finalitats referides anteriorment.

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?
Pots exercir accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a [email protected].

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pots adreçar-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).